Lönsamhetsanalys och kalkylering

Controlling

Att förstå vilka delar av verksamheten som genererar vinst eller förlust är avgörande för ett företags framgång och för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning. Att kunna leverera ett faktabaserat beslutsunderlag blir allt viktigare för verksamheten, och gör dig som ekonom mer eftertraktad.

Denna utbildning ger dig en fördjupad insikt om området, hur olika situationer bör hanteras och vilka modeller och verktyg som är lämpliga.

Lönsamhetsanalys och kalkylering
27 - 28 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

Bristen på insikt avseende vilka affärer som genererar lönsamhet orsakas ofta av missvisande eller gamla modeller där företagets kostnadsmassa fördelas alltför schablonmässigt. Genom att använda modeller och metoder som visar en affärs verkliga lönsamhet kan lönsamheten stärkas genom att rätt affärer prioriteras.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Introduktion och kostnadslära  Vi går igenom olika kostnadsbegrepp som sär-, sam-, fast- och rörlig kostnad. Vi diskuterar syftet med kalkyler och dess olika användningsområden
 • Bidragskalkyl och resultatplanering  Vi går in djupare på bidragskalkylen och dess styrkor och svagheter. Vi simulerar och planerar olika utfall baserat på olika parametrar

Dag 2

 • Fullkostnadskalkyler
 • Modellerna påläggskalkyl och ABC kalkyl – vad skiljer dem åt och vilka för- respektive nackdelar har de
 • Praktiska tillämpningar och uppsummering och vi övar praktiskt genom att göra en större övning på ämnet fullkostnadskalkyl

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

För dig som arbetar som ekonomichef, controller eller med ekonomistyrningsfrågor.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Leif Sköld

  Konsult
  Claesson & Partners AB
  Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse