Redovisning – webbinarieserie 2017/2018

Redovisning

En webbinarieserie på 5 avsnitt med aktuella redovisningsfrågor. Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Samtliga avsnitt spelas även in så du kan ta del av dem i efterhand.


Nyhet: Plocka ihop egen webbinarieserie! Välj fritt bland 13 avsnitt inom exempelvis redovisning, skatt och lön. Läs mer >> 

Redovisning – webbinarieserie 2017/2018
Paket, 5 avsnitt Webbinarium

Programinnehåll

Föreläsare: Fredrik Ljungdahl

Hållbarhetsredovisning
Föreläsare: Fredrik Ljungdahl, partner hållbart företagande, PwC

Vi går först översiktligt igenom grundläggande hållbarhetskoncept och kontexten för hållbarhetsredovisning, inklusive utveckling av praxis och redovisningsramverk.
Innehållet kommer i största del ta upp frågeställningar kring nu gällande lagkrav på hållbarhetsrapport för större företag, hur detta kan tolkas och tillämpas, samt vad det innebär för det redovisande företaget respektive revisorn.
Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för vad det innebär att upprätta en hållbarhetsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen. Vi kommer också beröra etablerade ramverk för hållbarhetsredovisning utfärdade av Global Reporting Initiative (GRI) och annan vägledning och stöd för utformning av hållbarhetsredovisningar.

Föreläsare: Caisa Drefeldt, redovisningsspecialist

I detta webbinarium går vi igenom redovisning av fastigheter i både K2 och K3. Vi tar upp hur redovisningen ska ske i de olika regelverken – skillnaden mellan regelverken samt olika problemställningar i både K2 och K3.  Exempelvis går vi igenom vad som ska, respektive får aktiveras i K2 och vad som menas med ursprunglig prestanda.

Vi kommer också beröra hur många komponenter det kan finnas i en bostadsbyggnad när en byggnad delas upp i komponenter enligt K3, hur man gör med partiella byten (ändring i K3) samt varför uppdelning ska ske på komponenter i K3.

Föreläsare: Eva Törning

Redovisning av värdepapper

Föreläsare: Eva Törning, redovisningsspecialist – Grant Thornton

 • Allmänt om redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då inte bara kundfordringar och låneskulder
 • Seminariet behandlar enbart finansiella tillgångar och skulder värderade enligt K2 och utifrån anskaffningsvärde enligt K3. Lite extra fokus ges åt vissa delar i K2 eftersom det där finns tvingande bestämmelser
 • Olika företeelser illustreras med exempel
Föreläsare: Sofia Wallebom
Föreläsare: Partner och redovisningsspecialist EY

Vi går först översiktligt igenom grunderna inom IFRS och kopplingen till svensk redovisning för att sedan fortsätta med aktuella frågor och nyheter inom IFRS. Innehållet kommer ta upp frågeställningar för noterade och andra företag som följer IFRS.

Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS. Vi kommer inte att gå in på samtliga redovisningsområden utan fokusera på de områden som skiljer sig mest jämfört med svensk normgivning samt nyheter inom IFRS.

 • Bakgrunden till och grunderna inom IFRS
 • Jämförelse med svensk normgivning
 • Nyheter inom IFRS

Fem avsnitt 2017/2018

Första avsnittet sänds 27 september 2017. Innehåll och datum för samtliga avsnitt enligt ovan.

Delta via smartphone, läsplatta eller dator

Under en timme  går våra experter igenom ett ämne i taget och du har möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Samtliga avsnitt spelas in och filmerna ingår i paketpriset och du kan ta del av webbinariet i efterhand. 

Praktisk information

 • Du får ett mejl med länk till webbinariet 24 timmar innan start (1 timme innan om du anmäler dig senare än ett dygn före webbinariestart).
 • För bästa ljud använd gärna hörlurar.
 • Webbinariet sänds live mellan 09.00–10.00.
 • Under webbinariet kan du ställa frågor till föreläsaren via en chatfunktion

Film på köpet!

Varje avsnitt spelas in och filmerna ingår.

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Digitalt utbildningspaket

Serien ingår i vårt digitala utbildningspaket.För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

5 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Fredrik Ljungdahl

  Director Sustainable Business Solutions
  PwC
 • Sofia Wallebom

  Auktoriserad redovisningskonsult
  FAR AB
 • Eva Törning

  Redovisningsspecialist
  Grant Thornton Sweden AB
  Eva Törning, redovisningsspecialist och huvudansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton. Eva är ledamot av FARs policygrupp för redovisning. Sedan många år är hon en uppskattad föreläsare och lärare, bl.a. på FAR Akademi. Eva är också författare av ett stort antal artiklar och böcker, bland annat i Balans och på FAR Akademi.
 • Caisa Drefeldt

  Auktoriserad revisor
  KPMG AB
  Caisa är auktoriserad revisor på KPMG, verksam inom FAR samt varit ledamot i Bokföringsnämnden mellan 2003 fram till och med 2016. Caisa är speciellt inriktad på kvalificerade redovisningsproblem. Sedan många år är hon en mycket uppskattad föreläsare och lärare bl.a. på FAR Akademi.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse