Redovisningskonsultens dagar

Redovisning

En kurs där du som erfaren redovisningskonsult får en uppdatering och genomgång av aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen. Kursen vänder sig till dig som arbetar med kvalificerade frågor, och vi ägnar tre dagar åt att stärka din kompetens inom redovisning, skatt, moms, aktiebolagsrätt och Reko. Om du inte hunnit med utbildning under hösten har du här ett bra tillfälle att uppdatera dig.

Redovisningskonsultens dagar
15 - 17 nov 09:30 - 16:00 Scandic Sjöfartshotellet Stockholm
31 jan - 2 feb 09:30 - 16:00 Scandic Sjöfartshotellet Stockholm

Kursbeskrivning

Tre fullmatade dagar ägnas åt din kompetenshöjning!  Förutom en bred uppdatering i redovisnings- moms- och skattefrågor får du får en genomgång av nya Reko och vi tittar på hur nya Reko kan stödja dig i din yrkesroll.

Kursinnehåll

Redovisningsfrågor aktuella inför bokslutssäsongen

 • Översiktlig genomgång nyheter i ÅRL
 • K2 och K3; Genomgång av huvuddragen i K3 och K2 med fokus på skillnader mellan regelverken. Praktiska tillämpningsfrågor med exempel inför bokslutssäsongen
 • Genomgång av viktiga resultat och balansposter
 • BFNs normering bokföring

Skattefrågor aktuella inför bokslut- och deklarationssäsongen

 • Aktuella skattenyheter
 • Aktuella frågor inom skatteområdet kopplade till din yrkesroll
 • Vilka skatteutredningar är på gång?

Aktuella frågor inom momsområdet inför bokslutssäsongen

 • Nyheter på momsområdet, lagändringar samt aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Aktuella frågor inom momsområdet kopplade till din yrkesroll

Övrigt kopplat till din yrkesroll

 • Genomgång av vanligaste frågeställningarna i Reko, kopplat till dig som kundansvarig redovisningskonsult
 • Praktiska men ofta svårare Rekofrågor med koppling till din vardag
 • Aktiebolagsrätt med. kontrollbalansräkning, förbjudna lån och värdeöverföringar
 • Ansvar och risker i din yrkesroll

Bra kurs, ni tog upp många saker vi redovisningskonsulter kan ha problem med!

Eva Bolin
auktoriserad redovisningskonsult, KÅREV AB

Övrigt

 

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Redovisningskonsult

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning eller SRF-boken
 • Reko-boken (senaste utgåvan)

Praktisk information

I kurspriset ingår även välkomstmiddag dag 1.

Lärare

 • Robert Wennberg

  Auktoriserad revisor
  FAR AB
  Robert är auktoriserad revisor och arbetar inom FAR med utbildningar. Han har i sitt yrke som revisor och rådgivare arbetat med såväl mindre- och medelstora privatägda bolag som större och noterade koncerner. Robert har i många år även arbetat med utbildning internt inom PwC.
 • Pia Hedberg

  Skattejurist
  Grant Thornton Sweden AB
  Pia är skattejurist vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.
 • Lena Sjöblom

  Auktoriserad redovisningskonsult
  Sjöblom Ekonomikonsult AB
  Lena är auktoriserad redovisningskonsult och driver egen byrå i Stockholm. Tidigare arbetade Lena på FAR där hon var ansvarig för redovisningstjänster. Lena har lång erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat PwC och utveckling av konsultrollen. Hon har mångårig erfarenhet som lärare i redovisning och Reko.
 • Helena Ledensjö

  Projektledare
  FAR AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse