Redovisningskonsultexamen

Redovisning

Syftet med provet är i första hand att säkerställa att du kan hantera olika kundsituationer enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Redovisningskonsultexamen
15 nov 10:00 - 16:00 Quality Hotel Globe Stockholm

Kursbeskrivning

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Anmälan

Du anmäler dig till Redovisningskonsultexamen ovan.

Provdatum: 15 november 2017

Proven kan ställas in om det inte finns tillräckligt många anmälda. Provet hålls under en dag och beräknad provtid är 6 timmar.

Hur går examen till?

Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar som var och en motsvarar halva maxpoängen.
  • Del 1 är allmänna konsultfrågor där vi ställer frågor utifrån Reko. Vi vill här att du beskriver ditt agerande i olika situationer. Frågorna omfattar även t.ex. redovisning, skatt, moms och ABL.
  • Del 2 är "case" (praktikfall), examen innehåller ett kundcase. Frågorna omfattar t.ex. redovisning och verksamhetsfrågor samt skatt, moms och ABL
Ta med egen dator. Du får ett USB-minne där du sparar ner dina svar i Word eller Excel.
Du får använda de här hjälpmedlen: FARs Samlingsvolym, dator, böcker (ex. Reko) och egna anteckningar.

Läs mer

Mer om redovisningsskonsultexamen på far.se

För dig som är

  • Redovisningskonsult

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Redovisningskonsult – bas

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse