Revision I

Revision

Revision I riktar sig till dig som nyligen börjat på en revisionsbyrå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket. Du lär dig dels grundläggande förutsättningar för revision i Sverige enligt ISA, dels hur planering, granskning och rapportering sker på ett strukturerat sätt och i enlighet med ISA.

Revision I
21 - 25 aug 09:30 - 16:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
25 - 29 sep 09:30 - 16:00 Hotel Riverton Göteborg
13 - 17 nov 09:30 - 16:00 World Trade Center Stockholm AB Stockholm

Kursbeskrivning

Du får pröva dina nyvunna kunskaper genom att granska en årsredovisning och att analysera ett färdigt bokslut. Efter kursen ska du kunna genomföra en granskning efter granskningsprogram och dra egna slutsatser av granskningen. Kursen innehåller en stor del praktiska övningar i form av grupparbeten och gemensamma diskussioner.

För att kunna genomföra en revision med god kvalitet på ett effektivt sätt och få en bättre förståelse för varför olika revisionsåtgärder vidtas i företag med olika verksamhet, tränar vi på att se helheten av redovisningen och att förstå sambanden mellan resultaträkningens och balansräkningens poster. Vi fokuserar också på hur revisionen påverkas av gällande redovisningsregler inom olika granskningsområden.

Kursen innehåller en stor del praktiska övningar i form av grupparbeten och gemensamma diskussioner.

Kursinnehåll

 • ISA
 • Revisionslagstiftning och regler
 • Granskning av särskilda resultat- och balansposter
 • Dokumentation av revisionsarbetet
 • Analytisk granskning
 • Granskning av årsredovisningen
 

Förkunskaper

Du bör ha läst minst 40 poäng företagsekonomi och ha goda kunskaper i redovisning motsvarande FARs kurs Bokslutsredovisning II – årsbokslut.
Bokslutsredovisning II – årsbokslut

Mycket bra kursledare, väl förberedda och duktiga på att anpassa nivån efter mottagaren. Skapade enligt mitt tycke en avslappnad kursmiljö för deltagarna.

Joel Magnusson
revisor, Stromson Revisionsbyrå

Väldigt lärorik vecka. Efter kursen har jag fått insikter kring hur jag kan utveckla både min och byråns rutiner.

Louise Bergh, revisorsassistent, Nexia Revision AB

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

35 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Auktoriserad revisor – inför examen

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision, senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Lisa Stensson

  Auktoriserad revisor
  Ernst & Young AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse