Revision II

Revision

Kursen är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen..

Revision II
21 - 25 aug 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm
2 - 6 okt 09:30 - 17:00 Scandic Crown Göteborg
13 - 17 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

Genom kursen får du en bättre förståelse och helhetsbild över hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning, planering till konkreta granskningsåtgärder. I detta ingår att du får även god kännedom om hur man samlar in information, gör riskanalys och hur revisionen planeras utifrån ställningstaganden i riskanalysen.

Förutom att få helhetsbilden får du också en fördjupning kring intäkter och granskning kontanthantering så att du har förståelse och kunskap om hur du gör en bra revision i dessa delar. Förvaltningsrevision, aktiebolagslagen och etik är andra områden som behandlas på kursen.

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten baserat på ett stort praktikfall där du får öva på att planera för och genomföra en effektiv och ändamålsenlig revision. En stor del av kursen bygger på att deltagarna utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Kursinnehåll

 • Planeringsfasen
  – Kunskap om verksamheten och riskanalys
  – Väsentlighetsbedömning
  – Riskanalys
  – Utformning av övergripande revisionsplan och granskningsprogram
 • Fördjupning i praktisk användning av ISA
 • Granskning av intern kontroll för mindre bolag
 • Intäkter med fördjupning kring kontanthantering
 • Utförande av förvaltningsrevision
 • Etiska regler och oberoende för revisorer
 • Aktiebolagslagen
 • Penningtvättslagen

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande Revision I. Efter att du gått kursen Revision II är det lämpligt att skriva FARs Kunskapstest för revisorsassistenter.

Bättre förståelse och helhetsbild över hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning, planering till konkreta granskningsåtgärder.

Marcus Johansson
Revisorsassistent, JDG Revision AB

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

35 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Auktoriserad revisor – inför examen

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision, senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Håkan Skyllberg

  Rådgivare
  BDO Mälardalen AB
  Håkan är auktoriserad revisor på BDO i Stockholm.
 • Jonas Andersson

  Auktoriserad revisor
  Adrian & Partners AB
 • Åsa Anderberg

  Auktoriserad revisor
  BDO Göteborg AB
 • Joakim Svensson

  Auktoriserad revisor
  BDO Göteborg AB
  Joakim är auktoriserad revisor vid BDO Nordic i Göteborg. Han arbetar främst med mindre och medelstora ägarledda företag. Joakim är särskilt intresserad av och arbetar mycket med revision av stiftelser och trossamfund.
 • Helena Adrian

  Auktoriserad revisor
  Adrian & Partners AB
  Helena är auktoriserad revisor och arbetar på Adrian & Partners AB i Göteborg främst med ägarledda företag. Hon är aktiv inom olika referensgrupper inom FAR. Vid sidan om revisorsrollen ansvarar Helena för en grundutbildning i revision i Göteborg.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse