Revision III

Revision

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik. Kursen innehåller fyra huvudavsnitt; ISA, rapportering samt borgenärsskydds- och obeståndsregler. Särskild tonvikt läggs på kombinerad riskbedömning, borgenärsskydd och ramverket för bestyrkandeuppdrag. Vi pratar även affärsmannaskap och hur du utifrån din förtroendegivande yrkesroll som revisor kan utveckla byråns affärer.

Revision III
9 - 13 okt 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm
6 - 10 nov 09:30 - 17:00 Scandic Crown Göteborg

Kursbeskrivning

 

Vi belyser bland annat problematiken och frågeställningarna kring revisionsberättelsernas utformning, fortsatt drift och översiktlig granskning. Dessutom diskuteras de frågeställningar och ställningstaganden som revisorn måste ha en grundläggande förståelse för avseende borgenärsskydd. Här går vi översiktligt in på revisorns handlingsplikt vid ekonomiska brott enligt aktiebolagslagen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner.

Kursinnehåll

 • ISA
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Förvaltningsrevision
 • Borgenärsskydds- och obeståndsregler
 • God revisorssed
 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.

Väldigt bra kurs som täckte in många intressanta och aktuella ämnen samt väldigt bra och pedagogiska lärare. Lärorikt!

Camilla Beijron
auktoriserad revisor, R3 Revisionsbyrå KB

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

35 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Auktoriserad revisor – inför examen

Ta med till kursen

 • FARs Medlemsvolym
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision, senaste utgåvan alternativt FAR Online
 • ISA-guiden
 • Miniräknare

Lärare

 • Robert Wennberg

  Auktoriserad revisor
  FAR AB
  Robert är auktoriserad revisor och arbetar inom FAR med utbildningar. Han har i sitt yrke som revisor och rådgivare arbetat med såväl mindre- och medelstora privatägda bolag som större och noterade koncerner. Robert har i många år även arbetat med utbildning internt inom PwC.
 • Patrik Olofson

  Auktoriserad revisor
  R3 Revisionsbyrå KB
  Patrik är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Stockholm.
 • Henrik Boman

  Auktoriserad revisor
  PwC
 • Helena Ledensjö

  Projektledare
  FAR AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse