Revision av svåra poster

Revision

Granskning av företagsledningens uppskattningar är ett svårt moment som revisorn ofta måste hantera. Under denna kursdag diskuterar vi revisorns åtgärder utifrån ISA 540 och de vanliga uppskattningarna som revisorn behöver ta ställning till. 

Revision av svåra poster
10 okt 09:30 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm
14 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen utgår från överväganden i ISA 540 granskning av uppskattningar och hur revisorn bör agera vid granskning av främst tillgångsposter som bygger på styrelsens uppskattning och bedömning. För att kunna hantera dessa svåra moment krävs inte bara kunskap om ISA 540 utan också en förståelse för redovisningsregelverken, förmåga att skilja på begrepp som genuin osäkerhet och brist på revisionsbevis. Slutligen kunskap om verktygen för att kunna göra uppskattningar och vilka konsekvenser allt detta har för revisorns ställningstaganden.

Kursinnehåll

Under denna kurs utgår vi från att du har en någorlunda god kunskap om redovisningsregelverken och vi fokuserar på revisorns åtgärder och rapportering vid granskningen av vanliga områden för uppskattningar som exempelvis:

 • Värdering av immateriella tillgångar
 • Goodwill
 • Värdering av dotterföretag
 • Osäkra fordringar
 • Pågående rättstvister
 • Bedömning av fortlevnad
 • Uppskjuten skatt

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision, senaste utgåvan alternativt FAR Online

Lärare

 • Olof Herolf

  Konsult
  Olof Herolf
  Olle har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i PwC. Sedan pensioneringen år 2008 har han varit FARs sakgranskare av översättningen av ISA till svenska. Olle är också en populär föreläsare och har föreläst kring ISA och vad som är viktigt att tänka på i revisionen.
 • Kristian Thore

  Auktoriserad revisor
  Baker Tilly EMK KB
  Kristian Thore, auktoriserad revisor, Baker Tilly

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse