Revision av varulager – praktisk fördjupning

Revision

Hur säkerställer du att lagergranskningen är i enlighet med ISA och god revisionssed? Genom revisorsnämndens tillsyn har praxis förändrats och lager är ett aktuellt ämne. Kursen är en fördjupning för dig som har kunder med varulager. Vad förväntas vid granskning av lager och vad finns det för fällor och fel i revisionen.

Revision av varulager – praktisk fördjupning
5 dec 09:30 - 17:00 Centralt i Stockholm Stockholm

Kursbeskrivning

Utbildningens syfte är att ge revisorerna kunskap om vilka förväntningar som finns på revisorn enligt ISA för att granska lager. Deltagarna ska efter avslutad kurs kunna planera och genomföra en granskning av lager enligt ISA och god revisionssed med hög kvalitet.

 • Förståelse för god revisionssed vid granskning av varulager
 • Förståelse för rutiner och kontroller i lager
 • Förståelse för ISA 530 om urval
 • Olika granskningsmetoder för granskning av lager
 

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Björn Bäckvall

  Auktoriserad revisor
  Ernst & Young AB
  Björn är auktoriserad revisor och arbetar på EY i Örebro med stora som små bolag. Han är sedan 2004 ledamot i FARs Revisionskommitté med inriktning mot intygsfrågor. Björn har under flera år arbetat med utbildning inom Ernst & Young och externt.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse