Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Skatt

Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag. Vi går igenom och kommenterar regler och rättspraxis som är viktiga att känna till för dig som arbetar med fastighetsföretag och deras beskattning.

Särskilda skatteregler i fastighetsföretag
7 nov 09:30 - 17:00 Hkc Hotell Kung Carl AB Stockholm

Kursinnehåll

 • Gränsdragning mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar
 • Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
  – Omfattande fastighetspaketeringar har godtagits, HFD 2012 not 34
 • Underprisöverlåtelse från aktiebolag vars aktier är lageraktier i ägarens hand – HFD 2012 ref 58
 • Kort om intäkter och kostnader och kopplingen till god redovisningssed
 • Reparationskostnader eller förbättringar
  – Det utvidgade reparationsavdragets omfattning
  – Det utvidgade reparationsbegreppet har inte utvidgats - HFD 2012 ref 15
 • Avskrivning på fastigheter
  – Återföring av negativ goodwill - HFD 2011 ref 1
  – Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) - HFD 2011 ref 72
  – Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier - HFD 2012 not 6
 • Skattekonsekvenser vid avyttring
  – Säljar- och köparperspektivet
  – Paketering av fastigheter – för- och nackdelar
 

Bra inblick i ett komplicerat område. Engagerad och kunnig kursledare! 

Emelie Staläng
REDOVISNINGSEKONOM, HSB NORDVÄSTRA SKÅNE.

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Skattevolymen senaste utgåvan

Lärare

 • Bo Svensson

  Skattejurist
  Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
  Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse