Skatt II – beskattning i ägarledda företag

Skatt

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Skatt II – beskattning i ägarledda företag
16 - 18 okt 09:30 - 17:00 Hotel Riverton Göteborg
7 - 9 nov 09:30 - 17:00 Radisson Blu Royal Viking Hotel AB Stockholm

Kursinnehåll

Fåmansföretag (3:12-reglerna)

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även olika former av ägarskiften i aktiebolaget behandlas.

 • Transaktioner mellan ägare och bolag
 • Utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag (med koppling till K10:n)
 • Skalbolagsregler
 • Karensbolag (5:25-upplägg)
 • Interna aktieöverlåtelser (paketering i holdingbolag inför extern avyttring)
 • Gåva av aktier
 • Generationsskiften
 • Insläpp av nya delägare/utköp av delägare
 • Inlösen av aktier

Enskild firma och handelsbolag

Tonvikten ligger på skatteplanering under innehavstiden, men även avyttring av verksamheten behandlas liksom ombildning av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag.

 • Räntefördelning, Periodiseringsfond, Expansionsfond
 • Gemensamt bedriven verksamhet
 • Familjebeskattning
 • Justerad anskaffningsutgift
 • Försäljning av verksamheten/handelsbolag
 • Upphörande av verksamheten/likvidation av handelsbolag
 • Ombildning till aktiebolag

Vi arbetar i mindre grupper med övningar som varvas med genomgångar och diskussioner.  

 

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande universitetsstudier eller praktisk erfarenhet i ämnet. Du förutsätts också ha förkunskaper motsvarande innehållet i kursen Skatt I – Deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Lärare

 • Roger Zinders

  Skattekonsult
  Zinders Skatt AB
  Roger Zinders är verksam som skattejurist vid KPMG i Örebro med inriktning mot små- och medelstora företag. Han har 17 års erfarenhet inom skatteområdet, varav 15 år som konsult på revisionsbyrå och två år på Skatteverket.
 • Stefan Asklöf

  Skattejurist
  Deloitte AB
  Stefan Asklöf är verksam som skattejurist hos Deloitte i Stockholm sedan 1995 med bakgrund från Skatteverket i Stockholm. Stefan är inriktad på beskattning av små- och medelstora företag.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse