Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen

Controlling

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år, och arbetet fortsätter i takt med att ökade krav ställs på att ekonomifunktionen ska agera som ett proaktivt stöd i företagets styrning. I denna kurs fokuserar vi på att praktiskt gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat effektiviseringsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, processorientering med Leaninfluenser och att få med sig medarbetarna på resan. 

Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen
20 okt 09:30 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen blandar konkreta exempel på man arbetar med de tre angreppsätten organisation, process och medarbetare. Vidare diskuteras ”best practise” för större Shared Service Center-organisationer. Dessutom presenteras ett tillvägagångssätt för att engagera funktionens samtliga medarbetare i ett ständigt och systematiskt förändringsarbete.

Kursinnehåll

 • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
 • Finns det "best practice" och vad säger den i så fall?
 • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
 • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
 • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

För dig som arbetar som ekonomichef, controller eller med ekonomistyrningsfrågor.

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Jakob Sandberg

  Claesson & Partners AB
  Managementkonsult

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse