Värdering av varulager och pågående arbeten

Redovisning

Kursen ger dig kunskaper att lösa frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten i olika typer av företag.

Värdering av varulager och pågående arbeten
12 - 13 sep 09:30 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm
3 - 4 okt 09:30 - 17:00 Scandic Rubinen Göteborg
14 - 15 nov 09:30 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm

Kursbeskrivning

De frågor som uppkommer i samband med värdering av varulager och pågående arbeten är ofta komplicerade och innebär svåra överväganden. Vi går igenom de redovisnings- och skattemässiga synpunkterna på varulager och pågående arbeten för annans räkning. Du påminns också om hur du bör planera och genomföra en fysisk inventering. Vidare behandlas vanliga frågeställningar i samband med värdering och redovisning i handelsföretag och tillverkande företag samt i konsult- och entreprenadföretag.

Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Kursinnehåll

 • Lager - redovisnings- och skattemässigt
 • Fysisk inventering
 • Värdering i handelsföretag och i tillverkande företag
 • Pågående arbeten i konsult- och entreprenadföretag
 • Redovisningsrådets rekommendationer
 • Bokföringsnämndens allmänna råd

Under kursdagarna arbetar du med konkreta problemställningar som bland annat:

 • Vem som äger lagret när varorna är på väg
 • Beräkning och redovisning av inkurans när det generella avdraget inte räcker till
 • Hur värderingen påverkas av förändringar i kapacitetsutnyttjandet hos det tillverkande företaget
 • Vilka komponenter som kan ingå i kalkyler till grund för varulagervärdering
 • Hur pågående arbeten i konsultföretag, till fast pris respektive löpande räkning, bör redovisas
 • Hur successiv vinstavräkning bör redovisas i tjänste- och entreprenadföretag

Vi utgår från gällande lagar och redovisningspraxis samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 Varulager, BFNAR 2003:3 Intäkter, BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och Redovisningsrådets rekommendationer där BFNAR inte finns eller saknar uppgift på hur redovisningen skall upprättas, t.ex. RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag.

Urban, det är så fantastiskt härligt när någon faktiskt kan det de lär ut! Fortsätt dela med dig av din gedigna erfarenhet, kuriosa och annat matnyttigt som kopplar samman allt. Det ger kursen en röd tråd.

Anna Eriksson
revisorsassistent, PwC.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Erik Åberg

  Auktoriserad revisor
  PwC
  Erik är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC i Stockholm. Han är bl.a. specialiserad på redovisning enligt K2 och K3.
 • Urban Rudén

  Godkänd revisor
  UR Ekonomi & Revision AB
  Urban, som tidigare var delägare i EY Göteborg, är godkänd revisor och driver numera sin verksamhet i eget bolag. Urban har mångårig erfarenhet av värdering och överlåtelser av företag och vilka problem, möjligheter och risker som kan uppstå i olika situationer.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse