Värdeskapande skatterådgivning

Skatt

Se till att du har färdigheter för att bevaka dina kunders skattesituation och att du har en värdeskapande dialog kring kundens skattesituation. Som rådgivare förväntar sig kunderna att du bevakar deras skattesituation såväl privat som för företaget. Det innebär att du behöver förstå både kundens situation och vilka skatteregler som påverka dem.

I denna kurs får du en metod för att bevaka kundens skattemässiga situation och kunskap om hur olika skatteregler kan hanteras i praktiken utifrån kundens vilja och behov.

Värdeskapande skatterådgivning
20 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig till dig som är redovisningskonsult och revisor och som vill utveckla din rådgivande roll inom skatteområdet. Under denna dag fokuserar vi på metoder för att fånga upp och skapa en dialog kring skattemässiga frågor samt vanliga rådgivningsområden inom skatteområdet.

Föreläsningar varvas med praktiska övningar och du får med dig saker som du kan praktisera efter kursens slut. 

Kursen leds av erfarna redovisningskonsulter som har stor erfarenhet av kunddialog och rapportering och som kopplar detta till praktiken.  

Kursinnehåll

De olika områden som kommer beröras är bland annat följande:

 • Hur skapar man förståelse för kundens situation och behov
 • Olika typer av ersättningsmodeller
 • Beskattning av lön
 • Olika typer av förmåner
 • Lån till bolag
 • Uthyrning av tillgångar
 • Utdelning och kapitalvinst
 • Skattemässiga strategier
 • Rätt bolagsstruktur
 • Ägarfrågor

För dig som är

 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Johanna Wiklund

  Skattekonsult
  Grant Thornton Sweden AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse