Yrkesetik för skatterådgivare

Skatt

Som skatterådgivare ställs du ibland inför knepiga etiska dilemman. Under kursen får du en grundläggande genomgång av det yrkesetiska regelverket och frågor kring rådgivaransvar.

Yrkesetik för skatterådgivare
13 sep 09:30 - 17:30 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm
13 mar 09:30 - 17:30 Centralt i Stockholm Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen är en förberedelse för muntlig examen för auktorisation som skatterådgivare och den är obligatorisk för de rådgivare som avser söka auktorisation hos FAR. Under kursen försöker vi även belysa varför etikregler behövs och värdet av auktorisationen.

Kursinnehåll

Kursen består dels av en teorigenomgång, dels av Casediskussioner.

Under teoridelen går vi bl.a. igenom de regler som du som auktoriserad skatterådgivare ska känna till:

 • IESBAs Etikkod
 • EtikR 3 Skattetjänster
 • FARs övriga uttalanden

Vid Casediskussionerna diskuterar vi bl.a. varför det är viktigt att man som skatterådgivare jobbar efter etiska regler och försöker ge svar på ett antal intressanta etiska frågeställningar som:

 • När uppkommer rådgivaransvaret?
 • Hur hanterar du information som du inhämtar i uppdraget med tanke på din tystnadsplikt?
 • Hur hanterar man oegentligheter som man upptäcker hos kunden?

Övrigt

Auktorisation av skatterådgivare

Kursen är obligatorisk för de rådgivare som avser att söka auktorisation hos FAR.

För dig som är

Kursen vänder sig till dig är skatterådgivare.

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Sara Orback

  Föreningsjurist
  FAR AB
  Föreningsjurist på FAR.
 • Ylva Hestréus

  Skattekonsult
  Deloitte AB
 • Elisabeth Granhage

  Rådgivare
  Ernst & Young AB
  Elisabeth Granhage är auktoriserad skattekonsult och skattejurist vid EY i Göteborg. Hon arbetar med inkomstskattefrågor för företag och privatpersoner i såväl svenska som internationella frågeställningar. Elisabeth har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst inkomstskatt och tax accounting.
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse