Auktoriserad revisor

Yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter

Revisor är yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Auktorisation och utbildning

Det är Revisorsnämnden (RN) som ansvarar för auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag. Du hittar information om hur du blir revisor hos FAR – Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Ett av RN inrättat examensråd svarar för utformning av proven. I examensrådet ingår representanter för revisionsbranschen och företagsekonomisk högskoleutbildning.

Vidareutbildningskrav
Revisorernas fortbildningskrav är reglerade i 5 a § Revisorsnämndens (RN) föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RN

FAR

Kompetensutveckling hos FAR

I din yrkesroll som revisor måste du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom revision, redovisning, skatt och moms.

Utbildningplaner

Vi har också särskilda utbildningsplaner som är framtagna tillsammans med FARs utbildningsråd.

Medlemskap i FAR

Vad krävs för att ansöka om medlemskap i FAR?

Läs mer på far.se