Om revisorsyrket

Revisor är yrket där endast dina kunskaper och ditt nätverk sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder.

Som revisor kan du välja mellan att driva egen revisionsbyrå eller ta en anställning på en revisionsbyrå.En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Auktorisation och utbildning

Det är Revisorsnämnden (RN) som ansvarar för auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag. Du hittar information om hur du blir revisor hos FAR – Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet. Ett av RN inrättat examensråd svarar för utformning av proven. I examensrådet ingår representanter för revisionsbranschen och företagsekonomisk högskoleutbildning.

Vidareutbildningskrav

Revisorernas fortbildningskrav är reglerade i 5 a § Revisorsnämndens (RN) föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Kompetensutveckling hos FAR Akademi

I din yrkesroll som revisor måste du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom revision, redovisning, skatt och moms. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter och kompetensutveckling är förtroendeskapande. FAR Akademi har ett brett utbud av specialanpassade kurser för dig som är revisorsassistent eller revisor. Vi har också särskilda utbildningsplaner som är framtagna tillsammans med FARs utbildningsråd.

Så här blir du medlem i FAR

Vill du bli medlem i FAR? Läs mer om medlemskapet och invalskrav på far.se.

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse