Bli marknadens bästa controller

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Som controller förväntas du vara en drivkraft i företaget, och en resurs för vd och ledningen i strategiska beslut. Istället arbetar många fortfarande reaktivt i den traditionella redovisningsdelen.

Utbildningar för dig som är controller

FARs kurser inom controlling och ekonomistyrning erbjuder exakt rätt kompetens för dig och ditt företags framgång. Här presenterar vi vårt utbud av utbildningar som gör att du utvecklas i din controllerroll.

Certifierad controller 1-års program

Nästa start 27–29 september 2017

Utbildningsplaner

FARs utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet. För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag.