Ekonomiutbildningar

FARs utbildningar hjälper dig som är kvalificerad ekonom att skifta fokus från en renodlad ekonomihantering, till en verksamhetsstyrning som levererar värde till ditt företag. En investering i din utveckling hjälper företaget att nå sina mål.

Utbildningsplaner

FARs utbildningsplaner för vidareutbildning är framtagna för att du ska ha den senaste kunskapen inom ekonomiområdet. För att du lättare ska kunna hitta rätt utbildning har vi delat upp utbildningsplanerna utifrån storleken på ditt företag.